Aldehit ve Ketonlar | Kimya Ders Konuları | Tüm Ders Konuları

Sitemiz Hergün Güncellenmektedir ! By Karatutku

Bu Reklam Günde Birkez Görüntülenir.Reklamı Kapat

Aldehit ve Ketonlar | Kimya Ders Konuları | Tüm Ders Konuları

ALDEHİT VE KETONLAROrganik kimyanın belki de en önemli fonksiyonel grubu olan karbonil grubunu içeren yine önemli iki bileşik aldehitler ve ketonlardır.

Resim


Karbonil

Bu fonksiyonel grup aldehitler, ketonlar karboksilik asitler, esterler ve bir çok organik bileşiğin temel yapışında bulunmaktadır.Aldehitler form aldehit, CH2=O dışında, karbonil grubuna bir hidrojen atomu bağlı olan gruplar olarak adlandırılabilir ikinci konuma ise herhangi bir organik grup bağlanmıştır.

Resim


Bu fonksiyonel grup aldehitler, ketonlar karboksilik asitler, esterler ve bir çok organik bileşiğin temel yapısında bulunmaktadır.Resim


şeklinde gösterilir. Bazı örnekler aşağıda çizilmiştir..

ResimKetonkarda ise karbonilin her iki bağıda karbon atomlarına bağlanmıştır.

ResimIUPAC sistemine göre adlandırmada aldehitler-al eki alarak adlandırılır.

ResimParantez içerisinde verilen aldehitlerin özel adları da çokça kullanılmaktadır. Bunlarında ezbere bilinmesi gerekmektedir.

Substitue -başka bir grup bağlı-aldehitlerin adlandırılmalarında aldehit karbonu numaralamada önceliklidir.


ResimSon iki örnekte de dikkat edilebilecegi gibi aldehit grubunun adlandırmada çift bağaveya hidroksi gruplarına göre önceliği vardır.
Halkalı aldehitler karbaldehit adını alırken aromatik aldehitler genelde özel adlara sahiptirler.


ResimKetonları IUPAC adlandırmalarında ise -on eki getirilir.Dikkat edilmesi gereken karbonil karbonu yine numaralamada önceliklidir.

Ketonlarında özel adları vardır ve genelde kolayca her iki baglı grubun adına keton eklenerek isimlendirilebilir.


ResimAldehitlerin sentezlenmeleri:
İlk aldehit olarak kabul edeceğimiz form aldehit kendine özel bir sentezlenmeye sahiptir. Metanolün gümüş katalizörlüğünde yükseltgenmesi ile elde edilir.

ResimAsetaldehit ise kaynama noktası 20 °C civarında olan bir aldehittir ve etilenin palladyum ve bakır katalizörlüğünde yükseltgenmesi, Wacker yöntemi denen bir yöntemle sentezlenir.

ResimAsetaldehit genelde asetik asit elde etmede kullanılan bir madde olarak bilinir.

Aldehit ve ketonların genel sentezleri ise;

Resim1-Primer alkollerin yükseltgenmesi aldehirleri verir.

Resim2- Sekonder alkollerin yükseltgenmesi ketonlerı verir.

ResimGenelde laboratuarlarda yükseltgen madde olarak, PCC kullanılmaktadır.

Karbonil grubuna nükleofilik katılımlar:

Karbonil grubu, elektronegatif bir atom olan oksijenin elektronegativitesi oldukça düşük olan karbon atomuna çift bağla bağlanması ile oluşmuştur. Bundan dolayıda oksijen atomu kısmen negatif karbon atomu ise kısmen negatif yüklenmiştir.

ResimKarbon atomu kısmen pozitif bir yüke sahip olduğu için, nükleofiller karbon atomuna atak yaparlar vekarbon ve oksijen arasındaki ikili bağ açılarak tek bağa dönüşür.

ResimKarbonil grubuna alkollerin katılması, hemiasetal ve asetal oluşumu:

Alkoller oksijen nükleofilidirler ve karbonilin pozitif yüklenmiş karbonuna saldırarak bağlanırlar ve hemiasetalleri oluştururlar.

ResimEğer alkolün fazlası kullanılırsa ikinci alkol oluşan hemiasetalik -OH grubu ile ikinci bir reaksiyon verir ve asetalleri oluşturur.

ResimAynı molekülde hem karbonil hem de alkol grupları içeren moleküller halkalı hemiasetalleri oluştururlar. 
| Diğer İçerikler İçin Aşşağıdaki Bağlantıya Tıklayın |
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=