loading...

Bu Reklam Günde Birkez Görüntülenir.Reklamı Kapat

Alifatik Amonyak Türevleri | Kimya Ders Konuları | Tüm Ders Konuları

Alifatik Amonyak Türevleri

AMİNLER
 • Amonyakdaki hidrojen atomlarının yerine Alkil gruplarının bağlanmasıyla aminler oluşur.
 • Aminler isimlendirilirken alkil gruplarından sonra amin kelimesi getirilir.
 • Aminler zayıf baz özelliği gösterirler. Suda OH– iyonu vererek iyonlaşırlar.
CH3 – NH2 + H2O ® CH3 NH3+ + OH–
 • aminler asitlerle reaksiyona girerek tuz oluştururlar.
CH3 – NH2 + HCI ® CH3 – NH3CI
AMİNO ASİTLER
 • Molekülünde hem karboksilli asit (–COOH), hem de amin (–NH2) grubu bulunduran bileşiklerdir.
 • Basit primer ve sekonder aminler amonyaktan daha kuvvetli anhidrobazlardır. Tersiyer aminlerde bazlık özelliği daha küçüktür.
 • Amino asitler, moleküllerinde hem asidik (karboksil grubu), hem de bazik (amino grubu) gruplar bulundurduğundan anfoter bileşiklerdir.
Amino asitlerdeki karboksil hidrojeninin –NH2 grubuna geçmesiyle iç tuz oluşur.
 • Amino asitler anfoter olduklarından hem asitlerle hem de bazlarla tuz oluştururlar.

 • Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır.
AMİTLER
Karboksilli asitlerdeki karboksil grubunun,
' ı yerine NH2 grubunun bağlanmasıyla amitler oluşur.
 • Primer amitler karboksilli asitler gibi isimlen-dirilir. Karboksilli asitteki – OİKASİT eki yerine –AMİT kelimesi getirilir.
 • Sekonder ve tersiyer amitler, primer amit gibi isimlendirilir. Azota bağlı gruplar (N–) yazılıp belirtilir.
 • Amitler nötr özellik gösterirler.
 • Amitler genellikle suda çözünürler.

DİAMİT (ÜRE)
 • Üre idrarda bulunur. İdrardan elde edildiği gibi sentetik olarak da elde edilir. Azot gübresi olarak kullanılır. Suda çok, alkolde az çözünür.
 • Üre, NH3 ve CO2'nin yüksek basınçta ısıtılmasından elde edilir.
 • Üre, fosgenin NH3 ile etkileşmesinden elde edilir.
| Diğer İçerikler İçin Aşşağıdaki Bağlantıya Tıklayın |
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=