Biyoterapi Nedir ?

Sitemiz Hergün Güncellenmektedir ! By Karatutku

Bu Reklam Günde Birkez Görüntülenir.Reklamı Kapat

Biyoterapi Nedir ?

BİYOTERAPİ NEDİR ?

Günümüzde kullanılan tıbbi tedavi yöntemlerinin yanısıra insanlar, birçok sebeplerden dolayı hastalıklarının tedavisi için Halk tıbbından da yararlanma arayışlarına girmişlerdir. Bunların içinde özellikle elle tedavi ve biyo enerji ile tedavi yöntemi, en doğal ve etkili olanıdır.

20. yüz yılın başında Sovyetler Birliğinde, V.i. Behterev ve diğer bazı bilim adamları, insanın bir biyoenerji alanına sahip olduğunu farketmişler, bu konuda araştırmalar yaparak birçok kitap ve makaleler yazmışlardır. Başlangıçta başarıyla sürdürülen bütün bu çalışmalar, bir süre sonra “Marksizm-Leninizm e uygun olmadığı için” yasaklanmış ve açılan fakülteler kapatılmıştır. Dolayısıyla uzun bir zaman biyoenerji ile ilgili hiçbir bilimsel araştırma yapılmamıştır. Hatta basında çıkan biyolojik alan ve bağlantılı olaylarla ilgili makaleler de alay konusu olmuştur.

Bugün ise, bilim adamları ve kamuoyu artık biyolojik alanın varlığını kabul etmektedir. para psikoloji ve biyoenerji konularıyla ilgili çalışmalar Dünyanın her tarafında yapılmakta ve sonuçları insanların yararına sunulmaktadır. Çok eski doğu kültürlerinde halk doktorları, insan vücudunda “Çi” adı verilen bir enerjinin varlığını keşfetmişlerdir. Bir yaşam enerjisi olan “Çi” nin açıklanması zordur. Çjen-tsü terapisi uzmanlara göre “Çi”, tüm Vücut enerjisinin, birleşik fonksiyonudur. Bu enerji alanında sinir merkezleriyle ilgili enerji dağıtım merkezleri de bulunur ki, bunlara “çakra” adı verilir. Bu çakralar bel kemiği boyunca sıralanmıştır. Bugün belkemiği boyunca yerleşik enerji merkezlerindeki (çakralardaki) enerji sirkülasyonunu engelleyen Patolojik bozukluklar giderilebilmektedir.

Öte yandan doğuya baktığımızda durum farklıdır. Eski yoga felsefesinde ve Çin tıbbında biyoenerjinin önemi büyüktür. M.Ö.1000 yıllarında makrokozmos (evren) ve mikrokozmosun ( insan, organizma), ilke olarak, tek bir şem Aya göre yaratıldığına ilişkin düşünceler vardır. Bu sistemin ana hatlarını 5 temel unsur oluşturmaktadır. Bu unsurlar ateş, su, toprak, ağaç ve metaldir. Bunlar olmadan yaşam mümkün olmaz. Makro ve mikrokozmosun aktif faaliyetleri sonucu iki güç ort aya çıkmaktadır. Bu güçlerden biri erkek güç “YANG” ve diğeri dişi güç “YiN” dir. Bu iki gücün birleşimi dev bir yaratıcılık etkisi (impuls) doğurmuş ve sonuçta dünyanın ve varlıkların temelini oluşturmuştur.Yapısal birlik, evrensel cevher “Çi” aracıyla gerçekleşmektedir. “Çi”, bir enerji, “yaşam enerjisi” olarak izah edilebilir. Ve “Çi” yi tek bir tanımla anlatmak mümkün değildir.

Hint terminolojisinde “Çi” nin karşılığı, “PRANA” dır. Teozofi ve antropozo fide ise sema veya “semavi cisim”dir. A.i Kobzev “Çi” yi şöyle tanımlıyor: “Çi” genel, dinamik, ruhsal ve maddi cevherdir. Bu tanım “Çi” nin enerjik özelliklerini ortaya koymakta ve doğudaki biyoenerji kavramının anlaşılmasında büyük rol oynamaktadır. “Çi” nin bu enerjik özellikleri, tüm Çin tıbbının ana temelini oluşturmaktadır.

“Çi” gücünün yanında eski Çinliler dünyanın yaratılmasıyla ilgili bir ilke daha ortaya çıkardılar. ikilik ilkesi. Bu, ikincil bir ilkedir ve dünyanın oluşumunun anlaşılmasında ö nemli bir rol oynamaktadır.

Görüldüğü gibi, varlığın üst düzeylerinde ikilik yasası geçerlidir. “Enerji-şekil” varlıkların durumunu gösteriyor. “YiN-YANG” ise şekilsiz enerjik durumlardan ortaya çıkan glo Bal, yasal bağları temsil eder. “YiN-YANG” burada gerçek, doğal, harikulade olan olaylardır ve yaşamı bağlayıcı doğa yasalarına uygundur. Bu ikiliğin her parçası birbirine geçmekte, birbirini koşullandırmakta, ayrı olamamakta, böylece karşıtlar arasındaki birlik ve Savaş oluşmaktadır. Teklik ve ikilik ilkelerine göre dünyanın oluşumunun tablosu da ortaya çıkıyor. insan da bu tabloda yerini almıştır. Yaşam enerjisi “Çi” organizmada engelsiz dolaşır. Bu hareket çok düzenli ve dengelidir. “Çi” nin hareketindeki değişiklikler ise hastalık belirtisidir. Demek ki “Çi” organizmadaki tüm süreç ve fonksiyonların dış çevre ile birbirini etkilemesinin başlıca belirleyicisidir. insan vücudundaki yaşam enerjisi “Çi” nin gerçek adı, “KKKÇi” dir. Bu enerji nefes ve gıdanın bir toplamıdır. Bundan dol ayı Hindistandaki yogiler ve Çinliler “Çi” toplamak için, nefes egzersizlerine çok ö Nem verirler. “Çi” vücuttaki tüm süreçleri hızlandırabilir.Örneğin bağırsak tembelliğini “Çi” enerjisini toplayarak düzeltebilirsiniz. Bu arada birçok kitapta “meridyen” terimini de görebilirsiniz. Bizim için meridyen, “Çi” enerjisinin vücuttaki geçiş yollarıdır. Bu, ana meridyende oluşan bir komünikasyon sistemidir. insan vücudundaki her ana meridyen 12 organdan biri tarafından yönetilmektedir. Bunlar akciğer, kalın bağırsak, mide, dalak, kalp, ince bağırsak, idrar torbası, Böbrek, perikard, Safra kesesi ve Karaciğer meridyenleridir.
| Diğer İçerikler İçin Aşşağıdaki Bağlantıya Tıklayın |
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=