Bu Reklam Günde Birkez Görüntülenir.Reklamı Kapat

Kısırlık Nedenleri | Erkekte Kısırlık | Kadında Kısırlık | Erkek ve Kadında Kısırlık Nedenleri

Kısırlık Nedenleri
ImageGebe kalamamak eşlerin her ikisini de ilgilendiren bir sorundur. Üreme sistemini ilgilendiren hastalık veya düzensizliklerin yanı sıra yaşam şeklinde ortaya çıkan değişiklikler de (özellikle stres, aşırı kilo, çay, kahve, sigara tüketimi gibi) doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Bu konuda psikolojik etkenlerin de önemli rolü vardır.İnfertilite çiftlerin yaşına bakmaksızın %10'unu etkiler. Yaklaşık olarak evli çiftlerin %15'i infertil olup; bunların %30'unda kadın, %30'unda erkek ve yaklaşık %40 oranında da hem erkek hem kadın kısırlıktan sorumludur.
 

Kadında Kısırlık Nedenleri

Anovulasyon (Yumurtlamanın olmaması)

Kadın infertilitesinin en yaygın nedeni ovulasyon (yumurtlama) olmamasıdır. Ovulasyonun olup olmadığını gösteren en önemli işaret adet düzenidir.Bir çok faktör kadınlarda yumurtlama bozukluğuna neden olabilir. Çeşitli organlara bağlı gelişebilen hormonal düzensizlikler, PCOS, aşırı egzersiz.düzensiz diyet, stress, sigara, alkol yumurtlamayı etkileyebilir. Hiç bir neden olmaksızın gelişen over yetmezlikleri, iltihabi hastalıkları ve erken menapoz daha az görülen yumurtlamanın olmadığı durumlardır.

Tubal -peritoneal Faktörler

Geçirilmiş iltihabi hastalıklar ve operasyonlar, karın içine kanama veya endometriozis nedeniyle yumurtalıklar ve tüpler, içinden sperm veya döllenmiş yumurtanın geçemeyeceği şekilde zedelenmiş olabilir. Bazan tüpler ve yumurtalıklar normal gibi görülse de tüp içinde oluşan hasar nedeniyle gebelik olmayabilir veya dış gebelik oluşabilir.

Hormonal bozukluk

Hormonal bozukluğun her şekli yumurtlama bozukluğuna ve dolayısıyla kısırlığa neden olabilir. Hormonal bozukluk anovulasyona ( yumurtlamanın olmaması) yol açması nedeniyle doğurganlığı azaltmakla birlikte rahmin iç mukozasını ve döllenmiş yumurta hücresinin rahim içerisine ekilmesini de etkiler. PCOS (Poli kistik over sendromu), tiroid hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, hipofiz bezi hastalıklarında oluşan hormonal bozukluklar da doğurganlığı azaltabilir.

Endometriozis

Rahim içi mukozası olan endometriumun rahim dışında yerleşmesi ve fonksiyon göstermesi olan endometriosis -çukulata kisti hastalığı- daha çok yumurtalıklarda yerleşir. Doğurganlığı kuvvetle etkiler. Endometriozisin yumurtlama, döllenme ve döllenmiş yumurtanın ekilme aşamasında olumsuz etkileri olabilmektedir.

Abortus

Daha önceki düşükler veya isteğe bağlı kürtajlar rahim ağzında veya içinde hasarlara ve yapışıklıklara neden olabilir. Böylece döllenmiş yumurtanın rahim içine ekilmesi (implantasyon) bozulabilir. Bu olaylar gebelik olamaması veya erken embrio ölümüne veya erken doğuma neden olabilir.Tekrarlayıcı düşükler ve küretajlar rahim içinde ciddi yapışıklıklar oluşturabilir. Bu yapışıklıklar sonucu adet kanamasının hiç olmaması veya azalması (Asherman Sendromu) mümkündür. Böyle bir durumda hiç gebelik olamayacağı gibi (rahim içinde gebeliğin tutunması ve beslenmesi için gerekli olan alanın azalması sonucu) tekrarlayan düşükler de görülebilir.

Yumurta veya sperme karşı antikor varlığı

Nadir durumlarda vücudun bağışıklık sistemi kendi yumurtasını veya erkeğin spermini yabancı bir doku olarak tanır ve bağışıklık sistemi buna karşı antikor adı verilen öldürücü veya durdurucu maddeler üretir. Rahim ağzındaki salgıda erkeğin spermine karşı antikorların var olması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Sonuç olarak antikorlara bağlı olarak sperm rahim ağzından içeriye giremez ve döllenme gerçekleşemez.

Rahim anormallikleri

Rahimdeki doğumsal yapı ve şekil bozuklukları infertiliteye yol açabilir. Bu yapısal bozukluklarda rahim içi örtücü epitelinin (endometrium) kanlanmasında azalma ve gebelikle birlikte rahmin yeterince büyüyemesi neden olabilmektedir.Ancak genellikle diğer nedenlerin olmadığı gösterildikten sonra doğumsal şekil bozuklukları kısırlık nedeni olarak ele alınmalıdırlar.
 

Erkekte Kısırlık Nedenleri

Çiftlerde kadında olduğu gibi erkekte de çeşitli nedenlere bağlı olarak kısırlık vakalarına rastlanmaktadır. Erkekten kaynaklanan kısırlık nedenleri aşağıdaki sebeplere bağlı olarak görülmektedir.

Sperm oluşumunda bozukluklar:
Erkek fertilitesini etkileyen en önemli neden normal ve serbestçe hareket eden yeterli miktarda sperm üretilememesidir. Mevcut spermlerin sayısının 20 milyonun üzerinde % 30’u normal yapıda ve en az % 50 ‘si serbestçe hareket edebiliyorsa spermler yeterli kalite ve sayıda olduğundan bahsetmek mümkündür. Çoçuklukta geçirilmiş olan bir kabukulak hastalığı ya da testislerdeki damarların genişlemesi-varicocell-sperm kalitesinin düşmesine yol açar. Bazı meslek gruplarında aşırı ısıya (döküm ve yüksek ısılı fırınlarda çalışan işçileri, şöförlerde sürekli oturmaya bağlı testislerin ısınması), toksik (zehirli) maddelere maruz kalma (bazı tekstil boyaları, kurşun vb), tıbbi nedenlerle (kanser , bazı otoimmün hastalıklar) verilen ağır ilaçlar veya radyoterapi (ışın tedavisi) de sperm üretimini azaltabilir veya tamamen durdurabilir.

Spermin erkek sperm kanallarında taşınma bozuklukları:
Yeterli miktarda sperm üretilmesine rağmen duktus deferens ve seminal kanal denilen yapıların tıkalı olması nedeniyle boşalma ile atılan meni sıvında yeterli sayıda (bazan hiç sperm olmayabilir) spermler kadın vaginasına atılamamaktadır. Bu durum kadın genital sistemindeki yumurtalık yollarının tıkalı olmasıyla eş değer bir durumdur. Başlıca nedenleri sperm kanallarının doğuştan hiç gelişmemesi ya da üreme organlarından geçirilmiş olan iltihabi hastalıklar ve cerrahi girişimler (fıtık, inmemiş testis, erkekte tüplerin bağlanması vb.) sonrasında ortaya çıkan yapışıklıklar ve tıkanmalardır.

Diğer nedenler:
Hormonal bozukluk, stres, çevresel faktörler, inmemiş testis veya kalıtımsal bozukluklar sayılabilir. Gribal enfenksiyonlar da sperm kalitesini olumsuz etkileyebilir.

 

 

| Diğer İçerikler İçin Aşşağıdaki Bağlantıya Tıklayın |
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=