Kimyasal Ba─člar | Kimya Ders Konular─▒ | T├╝m Ders Konular─▒

Sitemiz Hergün Güncellenmektedir ! By Karatutku

Bu Reklam Günde Birkez Görüntülenir.Reklamı Kapat

Kimyasal Bağlar | Kimya Ders Konuları | Tüm Ders Konuları

KİMYASAL BAĞLAR


KİMYASAL BAĞLAR VE SINIFLANDIRILMASI

NaCl formülü olarak gösterilen yemek tuzunu çözebilmek için hangi sıvıyı seçersiniz?

H2O polar bir bileşiktir. Yani molekülün pozitif ve negatif uçları vardır. Su içine başka bir polar bileşik karıştırılırsa su içinde bol miktarda çözünür. Çözünecek olna NaCl katısı da polar bir bileşiktir. Su molekülü ile NaCl molekülünün zıt kutupları birbirini çeker ve NaCl molekülünün çevresi su molekülleri tarafından sarılır. Diğer moleküllerle irtibatı kesilen NaCl suda oldukça çok çözünür.

KİMYASAL BAĞ:Atom veya atom gruplarını bir arada tutan çekim kuvveti, kimyasal bağ olarak tanımlanır.Atomlar arasında bir etkileşme sözkonusu olduğunda,bağlanmanın ne şekilde olacağı,atomların değerlik tabakasındaki (en yüksek enerji düzeyinde ki ) elektronlar tarfından belirlenir.Çünkü,dolu olan iç tabakalardaki elektronlar,değerlik tabakasındaki elektronlara göre çok daha kuvvetli bir şekilde çekildikleri için,kimyasal bağlanmaya pek bir etkide bulunmazlar.Atomların kimyasal bağlarla birbirlerine bağlanması sonucunda moleküller oluşur.Bir molekülde yer alan atomların,uzaydaki diziliş şekilleri(yani molekül şekilleri) ve bileşiklerin sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler,kimyasal bağ kavramı ile açıklanır.Bağları iki gruba ayırabiliriz.

1.İyonik Bağlar

2.Kovelent Bağlar

ELEKRONEGATİFLİK
Bağ elektronları,farklı atomlar tarafından farklı kuvvetle çekilirler.Elektronegatiflik,bir atomun bağ elektronlarını çekme yeteneğinin ölçüsüdür.Elektronegatifliği yüksek olan element bağ elektronlarını daha kuvvetli çeker.Periyodik tabloda elementlerin elektronegatifliği genellikle aynı periyotta soldan sağa doğru artar,aynı grupta yukarıdan aşağı doğru azalır.Elektronegatifliğin periyodik sistemdeki değişimi,atom yarıçapı ile ilgilidir.

İYONİK BAĞLAR
Metaller ve ametaller arasında elektron transferi sonucunda oluşan bağlara iyon bağı veya iyonik bağ adı verilir.Bilindiği gibi metaller değerlik tabakasındaki bir veya birden fazla elektronu vermek,ametaller ise değerlik tabakasına elektron almak eğilimindedir.İyonik bağlar metaller ve ametaller arasında oluşur..İyon bağı içeren bileşikler iyonik bileşikler olarak adlandırılırlar.

KOVELENT BAĞLAR,Polarlık ve Apolarlık

Bir veya daha fazla sayıda elektrton çiftinin,atomlar arasında ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağlara kovelent bağ adı verilir.Kovelent bağlar iki ametal atomu arasında oluşur.

ELEKTRON NOKTA YAPISI (LEVİS YAPISI)
Lewis Sembolleri:G.N Lewis tarafından önerilen Lewis sembolleri atomların değerlik tabakasındaki elektronların,elementlerin klasik sembolleri etrafında noktalar şeklinde gösterilmesiyle yazılır.Örneğin: Na ve Ca elementlerinin Lewis sembolleri; Na :1S2,2S2,2P6, 3S1

Ca :1S2,2S2,2P6, 3S2,3P6,4S2şeklinde gösterilir.Değerlik elektronları,elementin sembolü etrafına nokta şeklinde yerleştirilen,ilk dört elektron tek tek,diğerleri ise elektronları çifleştirecek şekilde yazılır.(Güncelleme devam ediyor)
İkili ve Üçlü Bağ Yapısı
Katı ve Sıvılarda Bağlar (Moleküller Arası Bağlar)
| Diğer İçerikler İçin Aşşağıdaki Bağlantıya Tıklayın |
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=