Bu Reklam Günde Birkez Görüntülenir.Reklamı Kapat

Söz Sanatları , Türk Edebiyatı Söz SAnatları , Teşhis , Kinaye, Tevriye

MECAZ :

Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatıdır.

 

                        Aşkın aldı benden beni

                        Bana seni gerek seni

                        Ben yanarım dün ü günü

                        Bana seni gerek seni

                                                               Yunus Emre

 

                        Yukarıdaki dörtlükte “yanmak”, aşağıdaki dörtlükte de “deynek” sözcüğü mecaz sanatına örnektir.

 

                        Anavarza at oynağı

                        Kana bulanmış gömleği

                        Kıyman a zalimler kıyman

                        Kör karının bir deyneği

 

4)      MECAZ-I MÜRSEL (MÜRSEL MECAZ): Bir sözün benzetme amacı gütmeden gerçek anlamının dışında başka bir sözün ya da kavramın yerine kullanılmasıdır. Kavramlar arasında benzetmenin dışında, gerçek veya mecazlı anlamlar arasında parça-bütün, özel-genel, neden-sonuş.....gibi ilgiler bulunur.

                

      Anadolu, hepimize hınç ve şüpheyle bakıyor.

Anadoluda

yaşayanlar

 

Çankaya, bu gelişmelere sessiz kalamazdı.

Cumhurbaşkanlığı

makamı

 

O, beyaz perdenin en güzel sanatçısıdır.

      Sinema

 

Çatma, kurban olayım çehreni ay nazlı hilâl.

                                                                Türk bayrağı

 

Sobayı yaktınız mı?

Odun/kömür               

 

O, ülkemizin en güçlü raketlerinden biridir.

                             Tenis oyuncusu

 

Siz, hiç Yaşar Kemal’i okudunuz mu?

                       Eserleri

 

Son günlerde Vivaldi dinliyorum.

                 Eserleri

 

Gökten bereket yağıyor.

                 Yağmur

 

5)      KİNAYE: Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanma sanatıdır.

     

      Ey benim sarı tanburam                                Ben toprak oldum yoluna

      Sen ne için inilersin                                        Sen aşırı gözetirsin

      İçim oyuk derdim büyük                                Şu karşıma göğüs geren        

      Ben onun’çün inilerim                                               Taş bağırlı dağlar mısın?

                             Pir Sultan                                                                           Yunus Emre

 

Yukarıdaki dörtlüklerde altı çizili sözcükler hem gerçek hem de mecaz anlamlarını düşündürecek şekilde kullanılmıştır.

 

6)      TEVRİYE: İki ya da daha çok anlamı olan bir sözün yakın ve uzak anlamlarını birlikte kastetme sanatıdır.

 

                        Bana Tahir Efendi kelp demiş

                        İltifatı bu sözde zâhirdir.

                        Mâliki mezhebim benim zirâ

                        İtikadımca kelp tâhirdir.

 

                        Tahir: 1) Özel isim;2) Temiz

                        Kelp: Köpek

 

7)      TARİZ: Söylenen sözün ya da kavramın gerçek ve mecazlı anlamı dışında büsbütün tersini kastetmektir. Genelliklebir kişiyi ya da durumu iğnelemek, alaya almak için yapılır.

 

      Bir yetim görünce döktür dişini

      Bozmaya çabala halkın işini

      Günde yüz adamın vur kır dişini

      Bir yaralı sarmak için yeltenme

                                         Huzuri

Kaynak : [1] http://www.gramerimiz.com/turkedebiyatindadonemler6.htm

| Diğer İçerikler İçin Aşşağıdaki Bağlantıya Tıklayın |
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=